© 2017 created with webwavecms.com

20 lutego 2020

Sztuka bliskości 

Miłość seksualna małżonków jest aktem głęboko intymnym. Bóg, który stworzył „mężczyznę i kobietę”, chce błogosławić małżonkom także w tej sferze życia. Warto zaprosić Go, aby pomógł nam budować to szczególne miejsce, w którym wyraża się małżeńska jedność. Pożycie małżeńskie ma swoją wielką wartość i godność (bo to także miłość, która rodzi życie), lecz zarazem jest to sfera niezwykle wrażliwa i delikatna, bardzo podatna na zranienia. Warto zastanowić się, kiedy ostatnio rozmawialiśmy ze współmałżonkom na temat pożycia małżeńskiego. To ważny temat, który warto podjąć.